Naziv tvrtke:
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.
Podružnica Porsche Istra
Sjedište tvrtke:
Industrijska 2 b
HR-52100 Pula
Pravna forma:
Telefon:
0800 0365
Fax:
+385 (0)52 300 123
E-mail:
Matični broj:
1434454
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta:
080283894
PDV-ID:
674925000921
Banka:
Raiffeisenbank Austria d.d.
Broj banke:
Broj računa:
IBAN:
HR54248400811005496