Naziv tvrtke:
Porsche Inter Auto d.o.o. Istra
Sjedište tvrtke:
Industrijska 2 b
52100 Pula
Pravna forma:
Telefon:
+385 52 300 123
Fax:
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
HR67492500921
IBAN:
BIC:
GISA - broj: